Laatste update


Het gebruik van deze website en/of van de daarop aangeboden informatie betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het maken van deze website, wordt iedere aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden niet aanvaard. Tevens wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect, het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

Informatie op deze website
Het gebruik van hyperlinks op de website is volledig voor eigen risico van de gebruiker. Amaranth aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de hyperlinks/internetsites.
Amaranth behoudt zich het recht voor alle op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Aanbevolen wordt periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, logo's zijn eigendom van Amaranth, dan wel andere partijen, en worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amaranth de informatie op de website te kopieren, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amaranth, in de persoon van dhr. J.A. Mink.

Privacy Verklaring
Amaranth respecteert uw privacy en werkt volgens de richtlijnen AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), bij wet bepaald. Wanneer persoonsgegevens worden gevraagd, zullen deze vertrouwelijk door de therapeut worden verwerkt. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met de voorwaarden conform AVG.

© 2013 Amaranth