THE ROSE AND THE AMARANTH

A Rose and an Amaranth blossomed side by side in a garden,
and the Amaranth said to her neighbour,
"How I envy you your beauty and your sweet scent!
No wonder you are such a universal favourite."
But the Rose replied with a shade of sadness in her voice,
"Ah, my dear friend, I bloom but for a time:
my petals soon wither and fall, and then I die.
But your flowers never fade, even if they are cut;
for they are everlasting."

Aisopos (6e eeuw voor Chr.)

 

Welkom op de website van Amaranth, Praktijk voor complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM) te Amsterdam.
Therapeut: John Alexander Mink.

De praktijk biedt energetische behandelingsvormen van natuurlijk genezen. Er wordt gewerkt volgens de 5 natuurgerichte principes. De gebruikte complementaire behandelvormen kunnen een reguliere behandeling ondersteunen en daarop een aanvulling vormen. Zij hebben als doel het stimuleren van gezondheid. Het voordeel van een energetische behandeling is dat het relatief weinig tijd hoeft te kosten en toch vaak goede resultaten geeft. Het versterkt de vitaliteit en helpt de persoon zich zowel lichamelijk als geestelijk meer ontspannen te voelen.

De behandelingen zijn gericht op:

- het stimuleren van gezondheid, welbevinden en mogelijkheden;
- het bevorderen van vitaliteit, energiek voelen, verbeteren van het immuunsysteem en de energiebalans;
- het stimuleren van het natuurlijke zelfhelende vermogen van de persoon t.a.v. eigen lichaam en geest;
- het doen verminderen of verdwijnen van (chronische) klachten;
- de persoon in haar/zijn kracht te zetten, met meer zelfvertrouwen;
- het lichamelijk en geestelijk meer ontspannen voelen;
- het vrijmaken van blokkerende gedachten en emoties;
- meer evenwichtig leven, in harmonie met jezelf en de omgeving;
- bewustwording en wakker maken van de eigen wijsheid;
- het voelen van meer spirituele verbondenheid, vreugdevol in het leven staan;
- het leren omgaan met hooggevoeligheid en bespreekbaar maken van paranormale ervaringen.

Onder voor wie kunt u lezen welke klachten met behulp van energetische therapie goed te behandelen zijn.
In de praktijk wordt een holistische visie op gezondheid gehanteerd (zie ook: werkwijze).

Naast het werk als energetisch therapeut is John onder andere als docent psychologie en als supervisor verbonden
aan Instituut CAM, een opleiding tot complementair (natuurgeneeskundig energetisch) therapeut en aan de Academie voor Geesteswetenschappen, beiden te Utrecht.

AFSPRAAK

Voor het maken van een afspraak voor een consult, gesprek of om te ervaren wat een energetische behandeling inhoudt en voor u kan betekenen, kunt u de praktijk mailen of bellen. De praktijk is maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-20.00 geopend. De kosten voor een consult worden door vrijwel alle zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed (met aanvullende verzekering). De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging LVNG en koepelorganisatie RBCZ.

CONTACTGEGEVENS THERAPEUT

Drs. John Alexander Mink, Drakenstein 70, 1083XW AMSTERDAM
T:020-7370178; E: info@amaranthnatuurlijkgenezen.nl

Routebeschrijving

Zie verder onder: contact.

Disclaimer 2018